Skip to main content
Musnad Syafi’i 1589

مسند الشافعي 1589: وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «دِيَةُ كُلِّ مُعَاهَدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ»

Musnad Syafi’i 1589: Dari Az-Zuhri, dari Sa’id bin Al Musayyab, ia berkata, “Diyat bagi setiap kafir mu’ahad yang berada dalam peijanjian ialah 1000 dinar.” 817